ISTORIJA NJEMAČKE KLASIČNE FILOZOFIJE


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti osposobljen da: 1.Poznaje osnovne probleme i sistemska rješenja njemačkog klasičnog idealizma. 2.Razlikuje osnovne filosofske pozicije Kanta, Fihtea, Hegela i Šelinga. 3.Vlada filosofskom pojmovnošću njemačkog klasičnog idealizma i njegovim novim problemskim sklopovima. 4.Diskutuje transcendentalni obrt u filosofskom mišljenju. 5.Primjenjuje primat praktičnog uma u odnosu na teorijski u svakodnevnom životu. 6.Piše seminarske radove na teme klasičnog njemačkog idealizma. 7.Kritički preispituje domete njemačkog klasičnog idealizma i njegov značaj za savremeno mišljenje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGO PEROVIĆ