Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti osposobljen da: 1. Definiše pojam estetike, umjetničko stvaranje, i druge oblasti čovjekovog djelovanja u kojima postoje estetski fenomeni. 2. Razlikuje metakategorije estetsko i estetičko kao i razliku estetskog stvaranja, umjetničkog djela i estetske recepcije. 3. Demonstrira razumijevanje estetskih kategorija: lijepo, uzvišeno, tragično, komično, duboko i duhovito. 4. Koristi primjenu estetičkih znanja u različitim oblastima estetskog (umjetnost, dizajn, moda i svakodnevni život) 5. Vlada jezikom estetike u formi razgovora i kroz formu esejističke obrade zadatog problema.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO LAUŠEVIĆ