Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razumije i poznaje sadržaj klasičnih etičkih koncepcija, te objasni smisao njihovih ključnih teza i argumenata, 2. Razumije i poznaje sadržaj modernih etičkih koncepcija, te eksplikuje smisao njihovih ključnih teza i argumenata, 3. Uporedi i sistematski klasifikuje pristupe raznih etičkih škola, uz procjenu njihovih interpretativnih kapaciteta, te prisutnih koncepcijskih divergencija i konvergencija, 4. Analizira svojstvene karakteristike evolucije etičkih ideja i pristupa kroz istoriju etike, te kritički preispituje ponuđene koncepcije, 5. Primjeni stečena saznanja na tumačenje ukupnog razumijevanja istorije filozofskih ideja i njihove unutarnje sistematske uzajamne povezanosti, kao i u sklopu šireg konteksta razumijevanja istorije kulture.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN JAKOVLJEVIĆ