ANTIČKA I SREDNJOVJEKOVNA FILOZOFIJA UMJETNOSTI


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti osposobljen da: 1. Prepozna ključne ideje, njihove autore i djela važne za razumijevanje korpusa antičke i srednjovjekovne filosofije umjetnosti. 2. Analizira Platonov dijalog Gozba i Aristotelovu Poetiku i ukaže na glavna pitanja ovih filosofskih rasprava. 3. Demonstrira razumijevanje antičkog pojma umjetnosti kroz teoriju mimeze i učenje o lijepom. 4. Raspravlja o srednjovjekovnom shvatanju umjetnosti u kontekstu razlikovanja božanskog i ljudskog stvaranja. 5. Objasni značenje kategorija kontemplacije, simbolizma i alegorizma u srednjovjekovnom shvatanju umjetnosti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO LAUŠEVIĆ

Још један термин испита