Semestar: 8
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti osposobljen da: 1.Poznaje istorijske i teorijske izvore ruske filosofije, etape i glavne pravce u njenom razvoju i vodeće predstavnike. 2.Objasni bitne karakteristike, glavne tradicije, teme i probleme ruske filosofije. 3. Analizira ključne ideje i učenja relevantnih predstavnika ruske filosofske misli. 4.Demonstrira temeljna filosofska pitanja ruskih mislilaca (ljubav, sloboda, stvaralaštvo, ličnost, sabornost, smrt, besmrtnost itd.). 5.Kritički preispituje filosofske pojmove, kategorije i ideje ruske filosofske tradicije (svejedinstvo, cjelovito znanje, sofiiologija,filosofija imena itd.). 6.Uporedjuje specifičnosti (stilove, pristupe i diskurse) ruske i zapadnoevropske filosofske misli. 7.Obrazloži značaj i aktuelnost ruske filozofije u svjetskim okvirima.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOJE GOLOVIĆ

ROZANOV

FILOSOFIJA SVEJEDINSTVA V. SOLOVJOVA

FILOSOFIJA “ZAJEDNIČKOG DJELA” N.F. FJODOROVA