FILOZOFIJA POLITIKE


Semestar: 3
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti osposobljen da: 1. Objasni značenje pojma politike, zajednice i države i filosofski pristup sferi političkog djelovanja. 2. Razlikuje klasični pristup od modernog pristupa u razumijevanju fenomena političkog. 3. Koristi kategorije filosofije politike (države, vladavine, monarhije, republike, vlasti, suvereniteta, ideologije, zajednice, slobode, jednakosti, interesi i dr.) radi objašnjenja konkretnih političkih fenomena. 4. Kritički prikaže u pisanoj formi pojedine ideje i teorije iz korpusa liberalne, socijalističke i konzervativne političke filosofije. 5. Demonstrira spremnost za detekciju i razjašnjenje konkretnih savremenih fenomena iz konkretne političke prakse.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAVO LAUŠEVIĆ