TEORIJSKE OSNOVE METODIKE NASTAVE FILOZOFIJE


Semestar: 7
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog predmeta student će moći da: 1. Objasni ključne pojmove i probleme organizacije nastave filosofije u srednjoj školi (uvođenje učenika u filosofsku terminologiju i način filosofskog mišljenja). 2. Analizira povezanost ciljeva vaspitanja i nastave filosofije na primjeru predmetnog programa filosofije za srednje škole, njegove strukturiranosti i usmjerenosti na aktivnosti učenika. 3. Upoređuje karakteristike tradiconalne i aktivne nastave/učenja s obzirom na mogućnosti njihovog prožimanja i/ili kombinovanja u realizaciji programskih zahtjeva filosofije. 4. Pripremi verbalne i pisane prezentacije u kojima se raspravlja o temama problemskog karaktera. 5. Objasni uloge nastavnika i položaj učenika u nastavi filosofije. 6. Procjenjuje uspješnost svog rada i rada drugih studenata kroz aktivnosti učenja tokom nastave, usmene prezentacije i rezultate kolokvijuma/pisanih provjera znanja.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SLAVKA GVOZDENOVIĆ

Ispitni termini iz Metodike nastave filozofije sa skolskim radom