SAVREMENA I PRIMIJENJENA ETIKA


Semestar: 7
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Razumije i poznaje najuticajnije savremene etičke koncepcije i škole, njihova polazišta i sržne teze, 2. Poduzme komparativno procjenjivanje alternativnih etičkih paradigmi, njihovih interpretativnih dometa i deficita, 3. Poznaje izražene specifike primjenjene etike kao novog pristupa tretiranju etičke problematike, 4. Razumije i objasni osnovna rešenja koja savremena primjenjena etika nudi u odnosu na standardna pitanja bioetike, medicinske etike ... etc., 5. Analizira bazične konkretne primjenjeno-etičke probleme i koncipira racionalno utemeljena potencijalna rješenja za njih u sklopu primjenjeno-etičkog rezonovanja, 6. Primjeni stečena saznanja i normativno-etičke koncepte pri rasuđivanju o važnim etičko-vrijednosnim pitanjima i dilemama vezanim za funkcionisanje postindustrijskih društava i tehničke civilizacije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN JAKOVLJEVIĆ