FILOZOFIJA KOD SLOVENA


Semestar: 7
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti osposobljen da: 1.Poznaje istorijske i teorijske izvore slovenofilske misli, etape u njenom razvoju i vodeće predstavnike. 2.Analizira opšte karakteristike, glavne ideje i probleme u učenjima najznačajnijih predstavnika filosofske misli kod Slovena. 3.Demonstrira temeljna filosofska pitanja slovenofilskog učenja (nacionalizam, panslavizam, sabornost, pravoslavlje- katolicizam- protestantizam, slovensko i zapadnoevropsko prosvetiteljstvo, vizantizam i slovenstvo, Zapad-Istok-Rusija). 4.Kritički preispituje filosofske pojmove, ideje i socijalno-politička učenja klasičnog slovenofilskog nasleđa i neoslovenofilstva iz perspektive svog vremena i u njima pronalazi polazišta i podsticaj za vlastito promišljanje. 5.Objasni bitne karakteristike filosofskog diskursa slovenskih naroda i uporedi ga sa diskursom zapadnoevropske filosofije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADOJE GOLOVIĆ