Semestar: 7
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što studenti polože ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Opisuju odnos između filozofije i empirijskih nauka, i odnos između pojedinih empirijskih nauka; 2. Objašnjavaju osnovne iskaze pojedinih empirijskih nauka i razloge zbog kojih se filozofija bavi njima; 3. Analiziraju specifičnost položaja matematike prema empirijskim naukama; 4. Objašnjavaju osnovne probleme kojima se bavi filozofija matematike; 5. Opisuju formalne aksiomatske sisteme kao idealan uzor zasnivanja empirijske nauke.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR DREKALOVIĆ