SOCIJALNA PATOLOGIJA II


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Poznaje mentalne bolesti, somatske bolesti, psihosomatski poremećaje, sociopatije; 2. Sagledava etiologiju i posljedice alkoholizma ,prostitucije, narkomanije, samoubistva; 3. Analizira faktore rizika za nastanak maloljetnicke delinkvencije i kriminaliteta, pokušaja ubistva i ubistvo; 4. Identifikuje faktore rizika za nastanak patološkog kockanja; 5. Istražuje bijedu i siromaštvo; 6. Definiše zavisnost od interneta i ostalih elektronskih uređaja; definiše mobing. 7. Sagledava posljedice zlostavljanja i zanemarivanja djece u porodici; incest. 8. Istražuje socio-patološke pojave.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
TATJANA VUJOVIĆ