TEORIJA KULTURE I POTREBA II


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku slušanja ovog predmeta, student će moći da: - Objasni pojam ljudskih potreba i međusobnu uslovljenost vrijednosti i potreba; - Analizira fenomen slobodnog vremena u različitim društveno istorijskim kontekstima - Objasni pojam kulturnog identiteta i ulogu masovnih medija u funkciji kreiranja identiteta; - Objasni modele kulturne politike; - Analizira odnos kulture i roda;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA VUJADINOVIĆ