TEORIJA DRUŠTVENOG RAZVOJA I


Semestar: 5
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Prepozna, opiše i objasni vezu između društvene strukture i društvene promjene; Nabroji i obrazloži osnovne pojmove u analizi društvenih promjena (rast, razvoj, proges, stagnacija, regres, evolucija, revolucija, itd); Nabroji i obrazloži teorijske pristupe u proučavanju društvenih promjena i razvoja (evolucionizam, ciklizam, difuzionizam, istorijska škola, marksizam, neoevolucionizam, teorije modernizacije, teorije zavisnosti, svjetsko-sistemske teorije, strukturalno-funkcionalističke teorije, teorije globalizacije; Spozna osnovna obilježja civilizacija i njihov odnos prema vremenu, promjenama, progresu, regresu kao kulturno definisanim kategorijama njihovog pogleda na svijet; Utvrdi povezanost sociologije sa filozofijom, istorijom i drugim društvenim naukama koje se bave proučavanjem promjena i razvojem društva.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
RADE ŠAROVIĆ