SOCIOLOGIJA GRADA II


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa, student će biti u mogućnosti za: 1. sociološko razumijevanje grada 2. razumijevanje osnovnih urbanih procesa 3. načine za funkcionisanje grada

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
LJILJANA VUJADINOVIĆ2x1
3S+8P
1x1
3S+8P