Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon završenog kursa, student će biti u mogućnosti za: 1. sociološko razumijevanje grada 2. razumijevanje osnovnih urbanih procesa 3. načine za funkcionisanje grada

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

Nova objava - 13.04.2020 12:09

Nova objava - 10.04.2020 14:08

Nova objava - 06.04.2020 20:18

Nova objava - 05.04.2020 21:10

Nova objava - 31.03.2020 21:32

Nova objava - 28.03.2020 21:00