SOCIOLOGIJA SLOBODNOG VREMENA


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da, prepozna značaj slobodnog vremena kao čovjekovog stvaralačkog vremena koji je temelj čovjekove kulture, prepozna cjelovitost čovjekovog vremena i međusobnu uslovljenost slobodnog i radnog vremena, objasni razliku između slobodnog vremena i dokolice kao kreativnog čovjekovog vremena, objasni raznolikost i ulogu različitih oblika korišćenja slobodnog vremena u svakodnevnom vremenu pojedinca, objasni značenje i ulogu igre u slobodnog vremenu pojedinca.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KRIVOKAPIĆ