TEMELJNI SOCIOLOŠKI POJMOVI


Semestar: 2
ECTS: 7
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Temeljni sociološki pojmovi (semestar II, ECTS 7, 3P+3V) Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Definiše pojam društva i društvene pojave; 2. Objasni pojam strukture društva; 3. Predstavi pojam i vrste društvene grupe; 4. Definiše pojam i razlikuje vrste društvene norme; 5. Obrazloži pojam društvene moći; 6. Razlikuje pojmove svojine i vlasništva; 7. Izvijesti o osnovnim pojmovima sociologije Maksa Vebera; 8. Utvrdi pojam društvene promjene i predstavi teorije društvenog razvitka. Oblici provjere - kolokvijumi (pismeno) - završni ispit (usmeno) - domaći zadaci i seminarski rad - razgovor, diskusija i timski rad u toku predavanja i vježbi

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PREDRAG ŽIVKOVIĆ