Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Poznaje starije i novije feministicke teorije o rodu ; 2. Objasni rodne odnose u savremenoj crnogorskoj porodici, rodnu podjelu rada u porodici. 3. Objasni Razvoj porodice ( životni ciklus); 4. Sagledava dijete i djetinjstvo ,proces adolescencije, roditeljsku i bračnu moć; 5. Analizira proces socijalizacije u porodici; 6. Sagledava porodičnu i društvenu promjenu; 7. Objasni porodicu i slojno klasnu strukturu u Crnoj Gori; 8. Opisuje socijalne probleme u porodicama različitih socijalnih slojeva u Crnoj Gori; 9. Istražuje aktuelne probleme porodice.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

REZULTATI DRUGOG TESTA ZNANJA IZ SOCIOLOGIJE PORODICE II

OBAVJEŠTENJE

Sociologija porodice vježbe za 23.04.2020. Porodični odnosi

Sociologija porodice - vježbe 16.04.2020.

Sociologija porodice- vježbe

Sociološka analiza porodične organizacije - VJEŽBE

Vježbe za predmet Sociologija porodice II- Pojam moderne porodice