UVOD U TEORIJE DRUŠTVA


Semestar: 3
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da objasni osnovne odlike i oblasti primjene kvalitatitvnih istraživanja, odabere odgovarajući istraživački metod i tehniku u istraživanju društvenih fenomena, sprovede istraživanje koristeći metodu naučno posmatranje, sprovede istraživanje koristeći metodu dubinskog intervjua i fokus grupnog istraživanja, sprovede istraživanje koristeći metodu analize sadržaja, sprovede istraživanje koristeći metod slučaja, sprovede istraživanje koristeći biografski metod.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PREDRAG ŽIVKOVIĆ

Nova objava - 20.10.2020 23:18 Увод у теорије друштва

Nova objava - 19.10.2020 20:28

Увод у теорије друштва