Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: •Shvati razvoj savremenih tendencija u okviru nauke o društvu. •Prepozna značaj sociologije kao angažovane nauke u odnosu na društvenuu zajednicu. •Prepozna značaj sociologije u poboljšanju života čovjeka u zajednici. •Prepozna značaj, uticaj i upotrebljivost osnovnih teorijskih paradigmi u savremenoj sociologiji od 19vijeka do danas. •Prepozna i odredi proces razvoja i utemeljenja posebnih socioloških disciplina kroz razvoj savremenih teorijskih paradigmi. •Prepozna značaj društveno kulturnog konteksta za nastanak socioloških razmišljanja o čovjeku i njegovom mjestu u društvu. •Shvati značaj teorijskog utemeljenja problema istraživanja u procesu naučno istraživačkog rada.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija