OMLADINSKI RAD I


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NATAŠA KRIVOKAPIĆ2x1
2S
GORAN ĆERANIĆ3x1
2S