SOCOLOGIJA CRNOGORSKOG DRŠTVA II


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Analizira strukturu društvenih sisitema, posebno crnogorskog - Metodološki se osposobi za sociloško istraživanje socijalne stratifikacije crnogorskog društva - Analizira socio-demografske karakteristike savremenog crnogorskog društva - Objasni postsocijalističku transformaciju crnogorskog društva. - Opiše oblikovanje socio-političkoj sistema u Crnoj Gori

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIOMIRKA LUČIĆ2x1
2S
GORAN ĆERANIĆ3x1
2S