Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.opiše metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja; 2.konstruiše i upotrebljava socijalnopsihološke instrumente; 3.samostalno projektuje i realizuje istraživanje; 4.koristi Spss program za obradu podataka koji se odnose na socijalno psihološka istraživanja; 5.prikazuje i analizira dobijene podatke; 6.analizira relacije socijalne psihologije i okruženja; 7.unapređuje socijalnu percepciju i identifikuje individualne preduslove pravljenja grešaka prilikom zaključivanja o sopstveni i uzrocima ponašanja drugih

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija