Semestar: 2
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 0+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIRJANA KULJAK
MILORAD SIMUNOVIĆ
JASNA VELJKOVIĆ
MILICA DROBAC-PAVIĆEVIĆ