Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Analizira teorijske osnove integracije i inkluzije; - Objasni razvojne smetnje i teškoće; - Priprema IROP za djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija