PEDAGOŠKE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE METODE


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA ČALOVIĆ2x1
23B+3S+5P
NIKOLA MIJANOVIĆ2x1
23B+3S+5P