PEDAGOŠKE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE METODE


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SANJA ČALOVIĆ2x1
20B+1S
BRANE MIKANOVIĆ2x1
20B+1S