SOCIJALNA PEDAGOGIJA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUKČEVIĆ1x1
SAŠA MILIĆ1x1
TATJANA NOVOVIĆ1x1