SOCIJALNA PEDAGOGIJA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUKČEVIĆ1x1
20B
SAŠA MILIĆ3x1
20B
TATJANA NOVOVIĆ3x1
20B