SOCIJALNA PEDAGOGIJA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA VUKČEVIĆ1x1
TATJANA NOVOVIĆ2x1