METODOLOGIJA NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG RADA


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BRANE MIKANOVIĆ3x1
3S
2x1
3S