SOCIJALNA PEDAGOGIJA


Semestar: 1
ECTS: 12
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SAŠA MILIĆ1.5x1
3S
TATJANA NOVOVIĆ1.5x1
3S