RUSKI JEZIK I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGAN KOPRIVICA2x1
1B