LATINSKI JEZIK ZA ISTORIČARE II


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu student će biti osposobljen da: 1. Prepozna nepravilne, bezlične i glagole sa posebnom konjugacijom. 2. Objasni sintaksu glagolskih oblika; 3. Poznaje sintaksu padeža; 4. Prepozna vrste rečenica; 5. Uz pomoć rječnika prevodi jednostavne latinske tekstove;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
PREDRAG JOVOVIĆ2x1
36B