ISTORIJA CRNE GORE DO KRAJA XII VIJEKA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Objasni prošlost Crne Gore u praistoriji i da navede najvažnije arheološke lokalitete u Crnoj Gori; 2. Razumije i tumači razvoj grčke, ilirske i rimske civilizacije i kulture na prostoru današnje Crne Gore; 3. Navede doseljavanje Slovena i proces nastanka i razvoja Dukljanske države; 4. Vrednuje značaj dinastije Vojislavljević; 5. Objasni društvene odnose i kulturne prilike u Duklji od kraja IX do kraja XII vijeka; 6. Tumači okolnosti i činjenice koje su uslovile gubitak državne samostalnosti Duklje.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGUTIN PAPOVIĆ

Istorija Crne Gore do kraja XII vijeka-vježbe

Istorija Crne Gore do kraja XII vijeka - predavanja

Istorija Crne Gore do kraja XII vijeka-vježbe

Istorija Crne Gore do kraja XII vijeka - predavanja

Istorija Crne Gore do kraja XII vijeka-vježbe

Istorija Crne Gore do kraja XII vijeka-vježbe