SPECIJALISTIČKI / DIPLOMSKI / RAD


Semestar: 2
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 1+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
NENAD PEROŠEVIĆ
MARIJAN PREMOVIĆ