Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Upozna osnovna hemijska svojstva minerala i stijena; 2. Prepoznaje osnovna kristalografska svojstva minerala; 3. Prepoznaje osnovna fizička svojstva minerala i stijena u laboratorijskim uslovima; 4. Vrši makroskopsko prepoznavanje minerala i stijena u laboratorijskim uslovima; 5. Vrši makroskopsko prepoznavanje minerala i stijena u prirodnim uslovima; 6. Posjeduje osnovna znanja o specifičnostima mineraloških i petrografskih svojstava terena Crne Gore; 7. Da dobije opšti uvid u zonu hipergeneze (kora raspadanja stijena) i geologiju terena Crne Gore.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija