Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Primijeni iskustva stečena prilikom obrade reprezentativnih regija iz grupe homogenih, planskih i problemskih (agrarnih, rudarsko-industrijskih, urbanih, turističkih, geokonfliktnih, problemskih i dr.); 2. Analizira regionalno-geografske probleme i modele njihovog rješavanja na konkretnim geografskim regijama odabranih država Evroazije, ujedno najrazvijenih zemalja svijeta; 3. Upozna glavne vidove, tendencije i značaj integrativnih procesa među pojedinim državama i regijama ovog kontinenta; 4. Iznalazi razloge aktuelnih problema regionalnog razvoja odabranih država Evroazije (zemlje članice Evropske Unije, Ruska Federacija, Kina, Indija, Indonezija, Japan, zemlje Srednje Azije); 5. Interpretira međuzavisnost konkretnih procesa i posledica na konkretnoj regionalnoj cjelini uz pomoć sintetičkog pristupa regionalne geografije; 6. Primjenjuje širok dijapazon metoda prilikom nastavne obrade specifičnosti pojedinih geografskih regija (istorijsko-genetski, komparativni, statistički, kartografski, metod regionalne analize).

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija