Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Analizira opšte komponente i fizičko-geografske i društveno-geografske specifičnosti Australije, Okeanije i polarnih oblasti; 2. Ukaže na specifičnosti fizičko-geografskih, klimatskih i geo-strateških karakeristika polarnih oblasti; 3. Analizira demografske karakteristike s obzirom na disproporciju površine prostora i broja stanovnika; 4. Definiše razloge aktuelnih problema regionalnog razvoja Australije, Okeanije u specifičnim uslovima saobraćajne udaljenosti; 5. Protumači regionalne specifičnosti ovog prostora ukazivanjem na specifičnosti razvoja pojedinih država, regija i oblasti.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija