REGIONALNA TURISTIČKA GEOGRAFIJA


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+1+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Razlikuje homogene i heterogene turističko-geografske regije; 2. Analizira životni ciklus turističko-geografskih regija; 3. Uoči trajan značaj turističko-geografskog položaja, kao i kompleksa prirodnih i antropogenih pogodnosti za razvoj turizma; 4. Interpretira neke od najrazvijenijih primorskih i planinskih turističko-geografskih regija Evrope i gradova kao turističkih destinacija; 5. Prepozna savremene trendove u razvoju turizma u reprezentativnim turističko-geografskim regijama; 6. Analizira turističke vrijednosti Crne Gore i aktuelne probleme nacionalne turističke privrede; 7. Izvrši turističko-geografsku regionalizaciju.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠKO VUJAČIĆ