REGIONALNA GEOGRAFIJA CENTRALNE I JUŽNE AMERIKE


Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Da razumije značaj geografske regije kao subjekta, objekta, sredstva i metoda u politici razvoja; 2. Analizira opšte komponente i specifičnosti fizičko-geografskog i društveno-geografskog podsistema Južne Amerike- značajne kontinentalne cjeline na Zemlji; 3. Primjenjuje kriterijume i principe regionalizacije; 4. Uvidi značaj naučno-istraživačkih paradigmi nove regionalne geografije (regionalni identitet, regionalni razvoj, regionalna politika, globalizacija, regionalna integracija, i dr.); 5. Da izvrši neke vidove geografske regionalizacije. 6. Primijeni prethodno stečena znanja iz kompleksa fizičko-geografskih, društveno-geografskih i geoinformatičkih disciplina u analizi regionalnih specifičnosti Južne Amerike.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MIROSLAV DODEROVIĆ