Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+2+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Usvoji teorijska i praktična znanja o prirodnoj i životnoj sredini, geoprostoru i istorijskom odnosu „čovjek-priroda“, sistemnosti i metodologiji istraživanja i vrednovanja životne sredine; 2. Identifikuje i opisuje sisteme životne sredine njihove komponernte i faktore, tokove materije i energije u geoekosistemima njihovu rasprostranjenost i životne oblasti (biomi); 3. Posjeduje osnovna znanja o faktora životne sredine, njenim geo i bio diverzitetnim vrijednostima, značaju prirodnih resursa i ekspolatacija prirodnih potencijala kao vidu uticaja na životnu sredinu. 4. Prepoznaje i objasni promjene životnoj sredini, načine ugrožavanja geokompleksa, mjesto rizika i procjenu uticaja u životnoj sredini i program monitoringa životne sredine; 5. Razumije i objasni pojam održivog (usklađeni) razvoja, njegove principi i strategiju, međunarodne sisteme i standarde u zaštiti životne sredine; 6. Posjeduje osnovna znanja o zaštita prirode, međunardnim i nacionalnim kategorija žaštite, kao i najvažnijim žaštićenim područjima u Crnoj Gori i svijetu. 7. Posjeduje osnovna znanja i vještine za kvalitativnu i kvantitativnu analizu lokalnih problema zaštite životne sredine, definiše module za saradnju škole s lokalnom zajednicom u zaštiti prirode i životne sredine;

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
GOJKO NIKOLIĆ