ENGLESKI JEZIK I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SPOMENKA NIKOLIĆ
ALEKSANDRA BATRIĆEVIĆ2x1
105B+2S+4P