ENGLESKI JEZIK III


Semestar: 3
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja za predmet Engleski jezik III (semestar III, broj ECTS 2, fond časova 2P)Po položenom ispitu student će biti u mogućnosti da: 1. pravilno primjenjuje sadašnje, prošlo i buduće vrijeme kroz različita vježbanja; 2. demonstrira pravilnu upotrebu modalnih glagola u pismenom i usmenom obliku; 3. samostalno iznosi stavove na određene teme (geografija Crne Gore) 4. piše kratke narativne i deskriptivne eseje; 5. usavrši tehniku prevođenja na nivou dotadašnjeg stečenog znanja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SPOMENKA NIKOLIĆ
ALEKSANDRA BATRIĆEVIĆ2x1
42B+5S+3P