OPŠTA PEDAGOGIJA TEORIJA VASPITANJA


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUČINA ZORIĆ2x1
10B+2S