ENGLESKI JEZIK IV


Semestar: 4
ECTS: 3
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: D
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Ishodi učenja za predmet Engleski jezik IV (semestar IV, broj ECTS 2, fond časova 2P)Po položenom ispitu student će biti u mogućnosti da:1. pravilno primjenjuje prvi i drugi kondicional, vremenske klauze, indirektni govor, indirektna pitanja; 2. samostalno piše molbe, žalbe, prijave za posao, CV; 3. pismeno i usmeno komunicira na nivou dotadašnjeg znanja; 4. usavrši i samostalno prevodi tekstove uže struke.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SPOMENKA NIKOLIĆ1x1
SAŠA SIMOVIĆ2x1