Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. Posjeduje znanje o prostoru Crne Gore, odnosu između čovjeka i prostora, 2. Koristi međunarodno iskustvo prostornog planiranja u Crnoj Gori 3. Pokazuje ekspertizu u diseminaciji i objavljivanju naučnih rezultata i radova; 4. Dijagnostikuje problem i donosi rješenje za aseizmičko, prostorno i integralno planiranje u Crnoj Gori; 5. Iznalazi načine za najbolja rješenja u prostornom planiranju: starih urbanih cjelina, turističkih kompleksa, nacionalnih parkova, prostoru Morskog dobra, infrastrukturnih sistema, višenamjenskih akumulacija vodeći računa da je planiranje u funkciji održivog razvoja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija