SRPSKI JEZIK IV (SINTAKSA PADEŽA I GLAGOLA )


Semestar: 4
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
SONJA NENEZIĆ