Semestar: 4
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

1. Koristi servise interneta: WEB, E-mail, FTP, TELNET i poznaje osnovne pojmove i opremu Interneta; 2. Poznaje i koristi grafički i prezentacioni softver: Excel i PowerPoint. 3. Poznaje komponente multimedije: hipertekst, zvuk, slika, animacija i video snimak; 4. Zna da čita tehnički crtež i prikaže predmete na crtežu; 5. Poznaje osnove iz oblasti tehnika i klasičnih i nekonvencionalnih tehnologija; 6. Poznaje izvore energije, trasformaciju energije, upotrebu energija vode, sunca i vjetra, proizvodnju električne energije, električne mašine i uređaje; 7. Poznaje građevinske materijale i razvoj građevinske tehnike 8. Poznaje pogonske mašine, transportne sisteme i motore i motorna vozila

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILETA JANJIĆ