TEORIJSKE OSNOVE FIZIČKE KULTURE


Semestar: 5
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat: D

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DUŠKO BJELICA2x1
7P