Semestar: 8
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
ARSEN ZLATIČANIN
ILIR ČAPUNI

Metodika e matematikes IV (Java e dymbedhjete) - materiali mesimor

Metodika e matematikes IV (Java e njembedhjete) - materiali mesimor

Metodika e matematikes IV (Java e dhjete) - materiali mesimor

Metodika e matematikes IV (Java e nente) - materiali mesimor

Metodika e matematikes IV (Java e tete) - materiali mesimor

Metodika e matematikes IV (Java e shtate) - materiali mesimor