INTERDISCIPLINARNE OSNOVE PRIRODNIH NAUKA


Semestar: 1
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+2+0
Duplikat: N

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VUKSAN KALJAJ2x1
8B
2x1
8B