TEORIJSKE OSNOVE FIZIČKE KULTURE


Semestar: 5
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+0+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BOJAN MAŠANOVIĆ